ÅRSMÖTE 2022

          VÄSTKUSTENS STÖVARKLUBB- LÄNSIRANNIKON AJOKOIRAKERHO R.F.

KALLLELSE till Västkustens Stövarklubb-Länsirannikon Ajokoirakerho r.f.:s  årsmöte den 20 april 2022 kl.19.00 på ABC Runsor.

På årsmötet behandlas ärenden enligt § 11 i föreningens stadgar.

KUTSU Västkustens Stövarklubb- Länsirannikon Ajokoirakerho r.f.:n vuosikokoukseen. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 20

huhtikuuta 2022 klo 19.00, ABC Runsorissa klo. 19.00 alkaen. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen § 11 mukaiset asiat.

§ 11. På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande samt viceordförande för mötet, sekreterare samt två protokolljusterare. (Vilka samtidigt fungerar som rösträknare).
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Framläggande av årsberättelsen, bokslutet samt verksamhetsgranskarens utlåtande.
 6. Godkännande av årsberättelsen samt fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
 7. Fastställande av medlemsavgiften för år 2023 och storlek på funktionärernas kostnadsersättning samt verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.  OBS! Harzon 28-29.10.2023
 8. Val av ordförande för föreningen samt val av styrelsemedlemmar för de i tur avgående Touko Rauma, Kenneth Byggmästar, Christoffer Björnström, Mikael Hallin och Bo-Erik Långskog. Valda 2021 för två år är: Patrik Kjellman, Mauri Korkeamäki.
 9. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren.
 10. Andra i möteskallelsen nämnda ärenden.
 11. Övriga ärenden.

Under punkt 11. övriga ärenden, behandlas bland annat:

 • Förslag till representant vid SAJ-FSK:s årsmöte 2022 samt förslag till styrelsemedlem och ersättare i SAJ-VSK.  —
 • Valman/domare för KILPA 2022 i Salo.
 • Valman/domare för Rävkilpa 2022 i Puolanka.

§ 11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. (Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina).
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esityslistan hyväksyminen.
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätöksen ja toimintatarkastajien lausunnon.
 6. Vuosikertomuksen sekä tilipäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille kirjanpidosta vastaaville.
 7. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksu, toimitsijoiden kulukorvauksen suuruus sekä kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Huom! Jänislohko 28-29.10.2023.
 8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.  Erovuorossa ovat Touko Rauma, Kenneth Byggmästar, Christoffer Björnström, Mikael Hallin ja Bo-Erik Långskog.  Vuonna 2021 valittiin kahdeksi vuodeksi hallitukseen: Patrik Kjellman ja Mauri Korkeamäki.
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Muita asioita.
 1. Kohdassa 11. muita asioita, käsitellään m.m
 2. Ehdotus edustajaksi SAJ-FSK:n vuosikokoukseen 2022 sekä ehdotus SAJ-FSK:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi.
 3. Valitsijamies/tuomari Kilpaan 2022 Salossa.
 4. Valitsijamies/tuomari Kettukilpaan 2022 Puolangassa.

STYRELSEN                                                  HALLITUS

Varulotteri 18.7 – 30.12.2019

Västkustens Stövarklubb – Länsirannikon Ajokoirakerho r.f. arrangerade ett varulotteri  18.7 – 30.12.2019 för att stöda arrangemangen av västra zonens uttagningstävlingar till Kilpa i Nykarleby 26-27.10.2019 och Rävkilpa i Vörå 13-15.12.2019.

I den maskinella dragningen som utfördes på polisstation i Vasa den 23.1.2020 så blev vinnarna följande:

Sako quad miniatyrgevär (Ilpon Katiska)       nr 158, Lars Björknäs, Petalax

Genzo vhf telefon (Navitek)                              nr 352, Susanne Back-Norrena, Kållby

Tefal el grill (Jeppo Kraft)                                     nr  12, Sture Enqvist, Esse

Granlunds grävlingsfälla (Granlunds)              nr 770, Mikael Hallin, Långåminne

Granlunds mårdhundsfälla (Granlunds)        nr 888, Sven Lindberg, Maxmo

Roundy Kit produktpaket (Mirka)                    nr 543, Andreas Sundholm, Nykarleby

Ahti Jahti kniv (Kivikangas )                                 nr 266, Mikael Ehn, Södra Vallgrund

Polar kniv (Brisa)                                                     nr  17, Kenneth Byggmästar, Socklot

Polar kniv (Brisa)                                                     nr 146, Åke Ålund, Pörtom

I en extra dragning som utfördes på stövarklubbens årsmöte i Vasa 30.1.2020, blev vinnarna:

Bearskin jaktdress (Eräkellari)                           nr 827, Mira Kohtamäki, Ilmajoki

Roundy Kit produktpaket (Mirka)                    nr 279, Guy Björk, Lillby

Påse med pannlampa, lippis skjorta m.m.    nr 170, Susann Sundkvist, Åbo

Vinnarna har blivit kontaktade och vinsterna överlämnade.

Petorinteen Kosti, ägare Kenneth Byggmästar, Nykarleby till Rävkilpa i Vörå 14-15.12.2019.

Västra zons uttagningstävlingar för rävdrivande finska stövare hölls i Jurva 23.11.2019 och Västkustens Stövarklubbs representant Petorinteen Kosti blev tredje på resultatet 96,oo poäng och gick därmed vidare till Rävkilpa i Vörå som hålls 14-15.12.2019 i Vörå. 

Nedan allas resultat i Jurva 23.11.2019:

  Koira, Omistaja Haku1 Haku2 Haku3 Haku4 Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Hakuvar Hakunop Metsint Hakutyösk.muut Ajosuj Metsi+a Haukku Ajopist Loppupist Sijoitus
 51/1  FI13193/15 AJOKETUN CÄLLI, Jouko, Jani ja Jonne Yli-Hirvelä 94 85 82 9 8.5 6 8 7.5 8 6.5 23.5 77,00 9
 51/2  FI31742/16 VIHREÄNTALON VANE, Petri Vilkman ja Mika Rinne 7 20 95 70 51 9.5 9 10 9 9 9.5 7 15.75 78,75 8
 51/2  FI24262/14 ASSI, Timo Grundström 9 231 62 7 7 9 8 8 9 7 26.76 81,76 7
 51/1  FI42529/13 SYYSAAMUN JUUSO, Olavi Murtonen 65 76 101 9 7 10 9 7.5 9 6 25.25 82,75 6
 51/2  FI50154/12 VIIKKINEVA PIPSA, Kaija ja Ahti Pitkäjärvi 45 60 120 7.5 4 9 8 9.5 9.5 7 30 84,50 5
 51/2  FI41975/12 VIITAJOEN HETA, Jussi Mattila 222 18 120 10 10 10 9 7 9 6 30 91,00 4
 51/1  FI31327/13 PETORINTEEN KOSTI, Kenneth Byggmästar 4 14 69 120 10 8 10 10 10 10 8 30 96,00 3
 51/2  FI40581/14 ELLI, Jarno Heikkilä 38 15 99 48 16 56 10 10 10 8 10 10 8.5 30 96,50 2
 51/1  FI31847/17 RYMYKALLION HULI, Mika Perttu 72 168 4 3 6 7 0 20,00 12
 51/2  FI39550/16 ALMA, Reetta Aro 196 44 6.5 8 6 6 4.5 4 7 11 53,00 11
 51/2  FI40883/14 JALOVAINAAN SELMA, Tore ja Agneta Nylund 223 17 48 7 5 9 5 8 4 7 24.24 69,24 10
 51/1  FI50156/12 VIIKKINEVA HUMU, Leena Kujala, Mikko Mäkipelkola ja Esko Puhto 2 82 117 9 10 6 58 10 10 10 10 10 10 9 30 99,00 1

RävDM i Närpes 16.11.2019.

Sydösterbottens Kennelförening ordnade tillsammans med Malaxnejdens Stövarklubb DM för rävdrivande stövare på lördag med Pörteborg i Pörtom som tävlingscentrum.  Anmälda var 8 st finska stövare varav 7 startade.  Det var barmark i alla marker men ställvis fanns lite snö så man kunde konstatera vad hundarna drev.  I ett av provområden fanns färska vargspår och man måste flytta till reservområde.  Distriktsmästare blev Jalovainaan Selma, ägare Tore och Agneta Nylund, Nykarleby. 

Resultat:

 1.  Jalovainaan  Selma, äg. Tore och Agneta Nylund, Nykarleby, 82,98 p, KEAJ 1
 2. Petorinteen Kosti, äg. Kenneth Byggmästar, Nykarleby, 81,00 p, KEAJ 1
 3. Lalli, äg. Roland Sundfors o Marko Lehto, Kronoby, 69,75 p, KEAJ 2
 4. Foxfighter´s Jacke, äg. Jens Ekman, Korsholm, 69,30 p, KEAJ 2
 5. Weelax Vilma, äg. Pehr Carlsson, Korsholm, 31,50 p, KEAJ 0
 6. Sentraalisantra, äg. Mikael Harju o Mika Karjalainen, Kronoby, 28,00 p, KEAJ 0
 7. Hepakan Viking, äg. Axel Snygg, Korsholm, —

De två bästa Jalovainaan Selma och Petorinteen Kosti far till västra zonens uttagningstävlingar till Rävkilpa i Jurva 23.11.2019 och reserver är Lalli och Foxfighter´s Jacke.

Bengt Lindberg fungerade som överdomare och Ingmar Smeds som sekreterare.