ÅRSMÖTE 2022

          VÄSTKUSTENS STÖVARKLUBB- LÄNSIRANNIKON AJOKOIRAKERHO R.F.

KALLLELSE till Västkustens Stövarklubb-Länsirannikon Ajokoirakerho r.f.:s  årsmöte den 20 april 2022 kl.19.00 på ABC Runsor.

På årsmötet behandlas ärenden enligt § 11 i föreningens stadgar.

KUTSU Västkustens Stövarklubb- Länsirannikon Ajokoirakerho r.f.:n vuosikokoukseen. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 20

huhtikuuta 2022 klo 19.00, ABC Runsorissa klo. 19.00 alkaen. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen § 11 mukaiset asiat.

§ 11. På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande samt viceordförande för mötet, sekreterare samt två protokolljusterare. (Vilka samtidigt fungerar som rösträknare).
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
 4. Godkännande av föredragningslistan.
 5. Framläggande av årsberättelsen, bokslutet samt verksamhetsgranskarens utlåtande.
 6. Godkännande av årsberättelsen samt fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
 7. Fastställande av medlemsavgiften för år 2023 och storlek på funktionärernas kostnadsersättning samt verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.  OBS! Harzon 28-29.10.2023
 8. Val av ordförande för föreningen samt val av styrelsemedlemmar för de i tur avgående Touko Rauma, Kenneth Byggmästar, Christoffer Björnström, Mikael Hallin och Bo-Erik Långskog. Valda 2021 för två år är: Patrik Kjellman, Mauri Korkeamäki.
 9. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren.
 10. Andra i möteskallelsen nämnda ärenden.
 11. Övriga ärenden.

Under punkt 11. övriga ärenden, behandlas bland annat:

 • Förslag till representant vid SAJ-FSK:s årsmöte 2022 samt förslag till styrelsemedlem och ersättare i SAJ-VSK.  —
 • Valman/domare för KILPA 2022 i Salo.
 • Valman/domare för Rävkilpa 2022 i Puolanka.

§ 11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. (Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina).
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esityslistan hyväksyminen.
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätöksen ja toimintatarkastajien lausunnon.
 6. Vuosikertomuksen sekä tilipäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille kirjanpidosta vastaaville.
 7. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksu, toimitsijoiden kulukorvauksen suuruus sekä kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Huom! Jänislohko 28-29.10.2023.
 8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.  Erovuorossa ovat Touko Rauma, Kenneth Byggmästar, Christoffer Björnström, Mikael Hallin ja Bo-Erik Långskog.  Vuonna 2021 valittiin kahdeksi vuodeksi hallitukseen: Patrik Kjellman ja Mauri Korkeamäki.
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Muita asioita.
 1. Kohdassa 11. muita asioita, käsitellään m.m
 2. Ehdotus edustajaksi SAJ-FSK:n vuosikokoukseen 2022 sekä ehdotus SAJ-FSK:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi.
 3. Valitsijamies/tuomari Kilpaan 2022 Salossa.
 4. Valitsijamies/tuomari Kettukilpaan 2022 Puolangassa.

STYRELSEN                                                  HALLITUS

Varulotteri 18.7 – 30.12.2019

Västkustens Stövarklubb – Länsirannikon Ajokoirakerho r.f. arrangerade ett varulotteri  18.7 – 30.12.2019 för att stöda arrangemangen av västra zonens uttagningstävlingar till Kilpa i Nykarleby 26-27.10.2019 och Rävkilpa i Vörå 13-15.12.2019.

I den maskinella dragningen som utfördes på polisstation i Vasa den 23.1.2020 så blev vinnarna följande:

Sako quad miniatyrgevär (Ilpon Katiska)       nr 158, Lars Björknäs, Petalax

Genzo vhf telefon (Navitek)                              nr 352, Susanne Back-Norrena, Kållby

Tefal el grill (Jeppo Kraft)                                     nr  12, Sture Enqvist, Esse

Granlunds grävlingsfälla (Granlunds)              nr 770, Mikael Hallin, Långåminne

Granlunds mårdhundsfälla (Granlunds)        nr 888, Sven Lindberg, Maxmo

Roundy Kit produktpaket (Mirka)                    nr 543, Andreas Sundholm, Nykarleby

Ahti Jahti kniv (Kivikangas )                                 nr 266, Mikael Ehn, Södra Vallgrund

Polar kniv (Brisa)                                                     nr  17, Kenneth Byggmästar, Socklot

Polar kniv (Brisa)                                                     nr 146, Åke Ålund, Pörtom

I en extra dragning som utfördes på stövarklubbens årsmöte i Vasa 30.1.2020, blev vinnarna:

Bearskin jaktdress (Eräkellari)                           nr 827, Mira Kohtamäki, Ilmajoki

Roundy Kit produktpaket (Mirka)                    nr 279, Guy Björk, Lillby

Påse med pannlampa, lippis skjorta m.m.    nr 170, Susann Sundkvist, Åbo

Vinnarna har blivit kontaktade och vinsterna överlämnade.

Petorinteen Kosti, ägare Kenneth Byggmästar, Nykarleby till Rävkilpa i Vörå 14-15.12.2019.

Västra zons uttagningstävlingar för rävdrivande finska stövare hölls i Jurva 23.11.2019 och Västkustens Stövarklubbs representant Petorinteen Kosti blev tredje på resultatet 96,oo poäng och gick därmed vidare till Rävkilpa i Vörå som hålls 14-15.12.2019 i Vörå. 

Nedan allas resultat i Jurva 23.11.2019:

  Koira, Omistaja Haku1 Haku2 Haku3 Haku4 Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Hakuvar Hakunop Metsint Hakutyösk.muut Ajosuj Metsi+a Haukku Ajopist Loppupist Sijoitus
 51/1  FI13193/15 AJOKETUN CÄLLI, Jouko, Jani ja Jonne Yli-Hirvelä 94 85 82 9 8.5 6 8 7.5 8 6.5 23.5 77,00 9
 51/2  FI31742/16 VIHREÄNTALON VANE, Petri Vilkman ja Mika Rinne 7 20 95 70 51 9.5 9 10 9 9 9.5 7 15.75 78,75 8
 51/2  FI24262/14 ASSI, Timo Grundström 9 231 62 7 7 9 8 8 9 7 26.76 81,76 7
 51/1  FI42529/13 SYYSAAMUN JUUSO, Olavi Murtonen 65 76 101 9 7 10 9 7.5 9 6 25.25 82,75 6
 51/2  FI50154/12 VIIKKINEVA PIPSA, Kaija ja Ahti Pitkäjärvi 45 60 120 7.5 4 9 8 9.5 9.5 7 30 84,50 5
 51/2  FI41975/12 VIITAJOEN HETA, Jussi Mattila 222 18 120 10 10 10 9 7 9 6 30 91,00 4
 51/1  FI31327/13 PETORINTEEN KOSTI, Kenneth Byggmästar 4 14 69 120 10 8 10 10 10 10 8 30 96,00 3
 51/2  FI40581/14 ELLI, Jarno Heikkilä 38 15 99 48 16 56 10 10 10 8 10 10 8.5 30 96,50 2
 51/1  FI31847/17 RYMYKALLION HULI, Mika Perttu 72 168 4 3 6 7 0 20,00 12
 51/2  FI39550/16 ALMA, Reetta Aro 196 44 6.5 8 6 6 4.5 4 7 11 53,00 11
 51/2  FI40883/14 JALOVAINAAN SELMA, Tore ja Agneta Nylund 223 17 48 7 5 9 5 8 4 7 24.24 69,24 10
 51/1  FI50156/12 VIIKKINEVA HUMU, Leena Kujala, Mikko Mäkipelkola ja Esko Puhto 2 82 117 9 10 6 58 10 10 10 10 10 10 9 30 99,00 1

RävDM i Närpes 16.11.2019.

Sydösterbottens Kennelförening ordnade tillsammans med Malaxnejdens Stövarklubb DM för rävdrivande stövare på lördag med Pörteborg i Pörtom som tävlingscentrum.  Anmälda var 8 st finska stövare varav 7 startade.  Det var barmark i alla marker men ställvis fanns lite snö så man kunde konstatera vad hundarna drev.  I ett av provområden fanns färska vargspår och man måste flytta till reservområde.  Distriktsmästare blev Jalovainaan Selma, ägare Tore och Agneta Nylund, Nykarleby. 

Resultat:

 1.  Jalovainaan  Selma, äg. Tore och Agneta Nylund, Nykarleby, 82,98 p, KEAJ 1
 2. Petorinteen Kosti, äg. Kenneth Byggmästar, Nykarleby, 81,00 p, KEAJ 1
 3. Lalli, äg. Roland Sundfors o Marko Lehto, Kronoby, 69,75 p, KEAJ 2
 4. Foxfighter´s Jacke, äg. Jens Ekman, Korsholm, 69,30 p, KEAJ 2
 5. Weelax Vilma, äg. Pehr Carlsson, Korsholm, 31,50 p, KEAJ 0
 6. Sentraalisantra, äg. Mikael Harju o Mika Karjalainen, Kronoby, 28,00 p, KEAJ 0
 7. Hepakan Viking, äg. Axel Snygg, Korsholm, —

De två bästa Jalovainaan Selma och Petorinteen Kosti far till västra zonens uttagningstävlingar till Rävkilpa i Jurva 23.11.2019 och reserver är Lalli och Foxfighter´s Jacke.

Bengt Lindberg fungerade som överdomare och Ingmar Smeds som sekreterare.

Lillsand Berta (FI24715/16), ägare Krister Sundholm, Munsala, finsk mästare, vann Kilpa 2019 i Uurainen 09-10.11.2019.

I utmanande förhållanden i Uurainen blev Lillsand Berta Kilpa-vinnare med två goda resultat båda dagarna.  Under natten till lördag snöade det rikligt med 10 – 15 cm nysnö på lördagsmorgonen och regn på lördagen och på söndag snöblandat regn.  Trots sina unga år är Lillsand Berta en rutinerad hardrivare och visade nu också att med god uthållighet och kondition så klarar man två tunga dagar, Berta kom med till Kilpa som reservhund.

Västkustens Stövarklubb gratulerar ägaren Krister Sundholm som i decennier varit aktiv medlem i Nykarlebynejdens Kennelförening.

På bilden till vänster Kilpa 2019 kommitténs ordförande Katri Toivola och till höger överdomare Mika Elgland.

Västra zonens uttagningstävlingar till Kilpa i Nykarleby 26-27.10.2019

Hotell Juthbacka var som så många gånger förr vid större och mindre hundtävlingar tävlingscentrum för västra zonens uttagningstävlingar i Nykarleby.  Västkustens Stövarklubb stod som officiell arrangör men Nykarlebynejdens Kennelförenings aktiva medlemmar gjorde grovjobbet vid tävlingarna och alla förberedelser under året före.  Flera provområden fanns också på Etelä-Pohjanmaas områden där man beredvilligt ställde upp med domare och vägvisare.

Under natten mellan fredag och lördag drog en av de värre höststormarna fram över trakten med hårda stormvindar och regn.  Ännu på lördagsmorgonen kom det ned regn.  Överdomargruppens motorsåg kom till användning för att ta sig fram på bilskogsväg på lördagsförmiddagen.  Överdomare Seppo Korpela och hans följe besökte på lördagen tre olika provområden och kunde på varje område följa med hardreven på nära håll och såg de tre olika drevhararna sammanlagt 7 olika gånger.  Hartillgången har under de senaste åren repat sig och verkade vara bra på alla områden.

De sammanlagda resultaten för båda dagarna ihopräknade visade att Kelopuun Sutki, ägare Jouni Vanhatalo från Kankaanpää var bäst med 148,21 poäng, sedan följde Piernamäen Loikkare, ägare Heikki Jokinen, Sastamala med 131,04 poäng och Tieran Supernova, ägare Unto Männikkö, Tammerfors med 121,55 poäng.  Dessa tre gick vidare till Kilpa 9-10.11.2019 i Uurainen. 

Reserver blev Lillsand Berta, ägare Krister Sundholm, Nykarleby med 114,88 poäng och Kelotien Hemmi, ägare Kari och Limnell, Jakbostad med 106,51 poäng.  Ägaren till Tieran Supernova meddelade ett par dagar efter tävlingarna att han inte kunde delta i Kilpa p.g.a. hundens skada och därmed fick Lillsand Berta åka till Kilpa.

Resultat lördag 26.10.2019:

  Koira, Omistaja Haku1 Haku2 Ajo1 Ajo2 Haku Haukku Ajotaito Hakulöysyys Ajolöysyys Pisteet Sijoitus
 51/2  FI14584/15 RIITASOINNUN RR BETTAN, Kai Kangasmäki ja Mika Kolari 21 114 113 71 10 8 9 0 0 80,67 1
 51/1  FI40451/15 PIERNAMÄEN LOIKKARI, Heikki Jokinen 40 108 85 115 8.5 6.75 7 0 0 80,58 2
 51/1  FI27389/13 KELOPUUN SUTKI, Jouni Vanhatalo 55 13 71 115 10 6.5 7.25 0 0 78,00 3
 51/2  FI28908/14 RAIKUVAN RIIA, Oiva Pietarinen 51 19 110 62 10 6.5 4.5 0 0 71,17 4
 51/1  FI31544/13 TIERAN SUPERNOVA, Unto Männikkö 31 11 60 93 10 8.5 6 0 0 69,13 5
 51/2  FI25225/13 VINKKELKINTTU HETA, Sakari Suoranta 117 81 40 81 9.5 7.25 4 0 0 56,04 6
 51/2  FI24715/16 LILLSAND BERTA, Krister Sundholm 15 47 83 28 10 7 3.5 0 0 52,88 7
 51/1  FI23600/17 KELOTIEN HEMMI, Kari och Minna Limnell 12 56 45 60 9.25 6.5 4 0 0 50,38 8
 51/1  FI44406/10 PELEMANS SAMI, Jan-Erik Stenman 144 40 70 5.5 5 4 0 0 34,92 9
 51/1  FI44900/16 UNTO, Joona Huhtamäki 205 35 6 6.25 9 1 0 0 18,00 10
 51/2  FI24701/13 WOLIZ PELLA, Pasi Tanhuanpää ja Satu Virtaranta 240 2 0 0 0 0 2,00 11
 51/1  FI54647/14 ONNI, Markku & Eija Parviainen 64 114 107 19 6 8.25 4.5 3 11

Resultat söndag 27.10.2019:

  Koira, Omistaja Haku1 Haku2 Ajo1 Ajo2 Haku Haukku Ajotaito Hakulöysyys Ajolöysyys Pisteet Sijoitus
 51/1  FI27389/13 KELOPUUN SUTKI, Jouni Vanhatalo 42 63 91 70 10 7.5 5.75 0 0 70,21 1
 51/2  FI24715/16 LILLSAND BERTA, Krister Sundholm 157 83 120 7 10 10 0 0 62,00 2
 51/1  FI23600/17 KELOTIEN HEMMI, Kari Limnell 34 180 114 9 7.5 7.25 5.5 0 0 56,13 3
 51/1  FI31544/13 TIERAN SUPERNOVA, Unto Männikkö 43 94 10 9 6 0 0 52,42 4
 51/1  FI40451/15 PIERNAMÄEN LOIKKARI, Heikki Jokinen 64 176 95 5.75 8 9 0 0 50,46 5
 51/2  FI25225/13 VINKKELKINTTU HETA, Sakari Suoranta 133 107 47 5.75 7.5 2 0 0 28,96 6
 51/2  FI28908/14 RAIKUVAN RIIA, Oiva Pietarinen 154 86 31 7 7 1.5 0 0 24,54 7
 51/1  FI44900/16 UNTO, Joona Huhtamäki 240 3 0 0 0 0 3,00 8
 51/1  FI54647/14 ONNI, Markku & Eija Parviainen 240 3 0 0 0 0 3,00 8
 51/2  FI14584/15 RIITASOINNUN RR BETTAN, Kai Kangasmäki ja Mika Kolari 192 10 115 3.25 7 8 0 0
 51/2  FI24701/13 WOLIZ PELLA, Pasi Tanhuanpää ja Satu Virtaranta 0 0 0 0 0
 51/1  FI44406/10 PELEMANS SAMI, Jan-Erik Stenman 0 0 0 0 0

Pedersörenejdens Stövarklubb ordnade i år DM i Vasa distrikt lördagen den 5 oktober 2019 i Purmo med omnejd.  Hela 15 st finska stövare deltog i år då inga uttagningstävlingar ordnades.  Vädret och föret var mycket varierande på de olika provområden med regn, snöblandet regn och köldgrader på vissa ställen.  Hartillgången var god och de flesta hundarna fick två drev och tre hundar klarade I pris.

Resultat:
 1. Pelemans Sami, ägare Jan-Erik Stenman, Pedersöre, 81,96 p, I pris,
 2. Lillsand Berta, ägare Krister Sundholm, Munsala, 77,17 p, I pris,
 3. Kelotie Hemmi, ägare Kari Limnell, Jakobstad, 76,92 p, I pris,
 4. Pokon Titti, ägare Kim Bondegård, Pedersöre, 66,75 p, II pris,
 5. Kasi, ägare Jarkko Viljanen, Lillkyrö, 62,83 p, II pris,
 6. Miksu, ägare Ingmar Österlund, Pörtom, 61,25 p, II pris,
 7. Sisuajon Ursus, ägare Patrik Kjellman, Esse, 46,38 p,
 8. Pelemans Samanta, ägare Göran Elenius, Vasa, 41,83 p,
 9. Villipuron Emma, ägare Ernfrid Sundqvist, Larsmo, 37,13 p,
 10. Kempin Helmi, ägare Juhani Lappi, Vasa, 33,13 p,
 11. Pitkämetsän Mira, ägare Bo-Erik Långskog och Erika Blindheim, Pörtom, 29,29 p,
 12. Alapörkän Mere, ägare Matti & Juha Palojärvi, Vasa, 24,17 p,
 13. Saara, ägare John-Erik Jussila, Pedersöre, 1,50 p,

Eräjätkän Einari, ägare Jorma Sirén, Vasa och Kyrönperän Kinna, ägare Erik Rif, Jakobstad, avbröt

Magnus Kronholm fungerade som överdomare och Niklas Sjöblom som sekreterare.

De tre bästa hundarna går vidare till Västra zonens uttagningstävlingar till Kilpa 26-27.10.2019 i Nykarleby.