Om oss

Västkustens Stövarklubb – Länsirannikon Ajokoirakerho r.f. är en ideell förening som verkar inom Österbotten och har som ändamål att sprida kunskap om hundvård och hundskolning genom att ordna upplysnings- och informationstillfällen, samt att anordna utställningar, bruksprov och tävlingar.

Till medlem i föreningen kan antas registrerad förening liksom enskild person som är intresserad av finsk stövare, annan stövare eller hund som hör till FCI:s grupp för drivande hundar.

Föreningen är grundad år 1988 och har år 2018 som medlemmar 7 föreningar och 140 personmedlemmar.  Föreningen är medlem i Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben, Suomen Ajokoirajärjestö-Finska Stövarklubben och Vasa Kenneldistrikt-Vaasan Kennelpiiri.